MANIFEST
DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL ENTORN LES OBRES DE CONNEXIÓ ENTRE L'A-2 I L'AP-7

Deu anys després de l’autorització del Consell de Ministres de la licitació de les obres de connexió entre l’A-2 i l’AP-7, seguim esperant l’acabament d’aquest important enllaç de dos dels eixos viaris més importants i transitats de Catalunya, que consisteix en la construcció de 2,4 quilòmetres, dels quals 850 metres són de viaducte.

Són nombrosos els avantatges que representarà la posada en marxa de l’enllaç, tant per al territori de Castellbisbal i dels municipis del voltants com El Papiol i Sant Andreu de la Barca, com per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la resta de Catalunya, ja que ningú discuteix la importància estratègica de l’AP-7 com a via ràpida principal que travessa Catalunya de nord a sud, com per l’autovia A-2 que connecta transversalment Barcelona fins a Lleida en direcció Saragossa.

Les obres de connexió entre l’AP7 i l’A-2 són un projecte complex, que ha patit incomptables paralitzacions, alentiments i noves paralitzacions, han estat una de les principals damnificades de les retallades en inversió pública del Govern central davant la crisi econòmica. Alhora, ha nascut amb deficiències importants i errades en el disseny que, segons els experts, difícilment resoldran les reiterades retencions a l’alçada del Papiol i Castellbisbal.

Això sense oblidar l’impacte paisatgístic d’aquesta connexió per a la zona, que se suma a les altres grans infraestructures que han travessat i malmès el territori i, en especial, el nostre municipi.

Però a aquestes alçades, cal reclamar que es reprenguin sense més demora les obres, perquè ningú pot posar en qüestió que el benefici és molt alt respecte de la inversió que li manca. Aquest enllaç significarà una millora en el trànsit comarcal, resolent problemes de mobilitat interna en carreteres locals com la C-1413 i la B-225, i posarà fi als endèmics problemes que pateixen les indústries instal·lades a l’Àrea metropolitana de Barcelona.

Encara més important és concebre aquest enllaç com una mesura d’importància vital en la lluita contra la contaminació atmosfèrica del territori i, per extensió, de la millora de salut de la nostra ciutadania. És, doncs, una infraestructura amb un alt impacte per a l’estat del benestar i per al progrés de la ciutadania.

En el punt actual del desenvolupament de les obres no estem parlant d’una forta despesa pressupostària sinó d’eficiència gestora i de la inversió en el desenvolupament econòmic del país, que repercutiran en positiu en una recuperació més accelerada del seu creixement industrial i econòmic, amb un alt retorn sobretot en l’Àrea Metropolitana, on hi ha situats territoris industrials estratègics, com ho és Castellbisbal, i per a la creació d’oportunitats a les empreses que hi són instal·lades i per a la seva ciutadania.

Per tots els motius exposats, el Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal adopta els acords següents:

Primer. Demanar al Govern de l'Estat espanyol que reprengui i finalitzi les obres de la connexió entre l’A-2 i l’AP-7, de forma immediata, amb un calendari clar i detallat de la seva execució i garantint que no es tornin a aturar fins a la seva finalització, posant en funcionament aquest enllaç durant l'any 2017.

Segon. Demanar al Govern de l'Estat espanyol que inclogui les partides pressupostàries necessàries i suficients perquè les obres es reiniciïn i no es tornin a aturar, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament estratègic del país.

Tercer. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, dins les converses que mantingui sobre infraestructures amb l'Estat espanyol, exigeixi el compliment dels dos punts anteriors.

Quart. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l'estat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i donar-los a conèixer a través dels mitjans de comunicació.

Castellbisbal, 31 de gener de 2017

DESCARREGA EL MANIFEST EN [PDF]